การพลิกกลับของไข่ อาจคุกคามภูมิทัศน์การวางแผนครอบครัวของ LGBTQ ที่เปราะบางอยู่แล้ว

การพลิกกลับของไข่ ก่อนที่การตัดสินใจเรื่องหลักในการทำแท้งของ Roe v. Wade จะถูกยกเลิก ภูมิทัศน์การสร้างครอบครัวสำหรับคู่รัก LGBTQ ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคทางกฎหมายและการเงิน แต่ตอนนี้ ด้วยความไม่แน่นอนหลังจากการกลับรายการ Roe ในเดือนมิถุนายน รวมถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการสืบพันธุ์บางอย่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและกฎหมายแนะนำให้พ่อแม่ที่เป็น LGBTQ ปรึกษากับทนายความที่เชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะของรัฐก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ การเดินทางการวางแผนครอบครัว Eric Kutscher...